Regeneration: Contemporary Chinese Art from China and the US (2004)

Catalogue (92 pages). Li Xianting, Dan Mills, and Xiaoze Xie, Ed. Dan Mills. Lewisburg, PA: Samek Art Gallery, Bucknell University.
Exhibition. Publication.

Regeneration Catalog

Artists: Ai Weiwei, Chen Lingyang, Hai Bo, Hong Hao, Li Yongbin, Lin Tianmiao, Liu Wei, Liu Xiaodong, Qiu Zhijie, Yu Hong, Zhang Dali, Zhang Xiaogang, Zhang Yajie, Zhao Liang (Beijing); Chen Shaoxiong, Liang Juhui (Guangzhou); Hong Lei, Hu Jieming, Xu Zhen, Zhou Xiaohu (Shanghai); and Cai Jin, Wenda Gu, Xiaoze Xie, Xu Bing, Yun-Fei Ji, Zhang Huan (United States).