Latin 101

Ordinal numbers

 
prïmus, a, um  secundus, a um
tertius, a, um  quärtus, a, um
quïntus, a, um sextus, a, um
septimus, a, um octävus, a, um
nönus, a, um  decimus, a, um
ündecimus, a, um duodecimus

 


Chapter 15 index / ordinal drill